برچسب های ارشیو:Utility Functions

درس هفتم : توابع سودمند (Utility Functions )

با وجود آنکه انتخاب کردن و ایجاد مجموعه ای از عناصر صفحه یکی از معمول ترین و پر استفاده ترین کاربرد های تابع  $() محسوب می شود ، این تابع توانایی های دیگری نیز دارد . یکی از مفید ترین آن ها ، استفاده شدن ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی