برچسب های ارشیو:PostMessage

ارسال اطلاعات به یک دامنه ی دیگر با استفاده از PostMessage

در این مقاله ما به بررسی این مطلب میپردازیم که چگونه میتوان از اطلاعات یک نرم افزار در نرم افزار دیگر استفاده کرد. ما روش انجام این کار را با ایجاد دو نرم افزار ساده شرح خواهیم داد. در این مقاله، ما ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی