برچسب های ارشیو:else

درس بیست و چهارم : عبارت انتخاب if..else

عبارت انتخاب if  فقط در صورت برقرار بودن شرط ، عملی را به اجرا در می آورد ، در غیر این صورت از روی عبارت یا عبارت پرش می کند . عبارت انتخاب if..else این امکان را به شما می دهد که تعیین کنید چه اعمالی در ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی