برچسب های ارشیو:cin

cerr ، clog و cin در ++C

cerr و clog مشابه cout دو شئ تعريف شده در ostream هستند. مثال. برنامه زير نشان می دهد چگونه cerr می تواند به جای cout بکار برود. [crayon-5b2729ad3e235148438137/]   ساختن log از رويدادهای برنامه روش ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی