برچسب های ارشیو:C plus plus

درس نهم : تعریف کلاسی با یک تابع عضو

کار را در این درس با یک مثال ساده شروع می کنیم که در آن میخواهیم یک کلاس با یک تابع عضو را ایجاد کنیم . درکد های زیر کلاسی به نام GradeBook موجود میباشد .کلاس GradeBook نمایانگر دفترچه نمره ای است که استاد ... ادامه مطلب

دستور if-else در ++C

ترتيب اجرای برنامه ها در ++C به صورت top-down است. بدين معنی که اجرا از ابتدای تابع ()main آغاز می شود دستور به دستور ادامه پيدا می کند تا به انتهای ()main برسد. دستورات کنترلی موجود در ++C اجازه تغيي ... ادامه مطلب
  • 1823
  • 0
  • 0

cerr ، clog و cin در ++C

cerr و clog مشابه cout دو شئ تعريف شده در ostream هستند. مثال. برنامه زير نشان می دهد چگونه cerr می تواند به جای cout بکار برود. [crayon-5c976c7914081246362135/]   ساختن log از رويدادهای برنامه روش ... ادامه مطلب

قالب بندی خروجی در ++C

وقتی عددی نمايش داده می شود صفات زير مورد نظر است: • مقدار فضای مورد نياز برای عدد روی صفحه • چپ چين يا راست چين بودن ( اعداد تمايل به راست چين دارند) • تعداد ارقام اعشار • علامت برای اعداد منفی • نمای ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی