برچسب های ارشیو:Ajax UpdatePanel

نمایش اطلاعات GridView بعد از بارگذاری صفحه با استفاده از UpdatePanel

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه با استفاده از Ajax UpdatePanel و کنترل Timer، به طور آسنکرون GridView را بعد از بارگذاری کامل صفحه بارگزاری نماییم. مراحل انجام کار به صورت گام به گام برایتان قرار داده ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی