برچسب های ارشیو:add method

درس بیست : اضافه کردن عناصر بیشتر به یک مجموعه عنصر انتخاب شده

ممکن است شرایطی برای شما پیش بیاید که پس از به دست آوردن یک مجموعه از عناصر انتخاب شده ، نیاز باشد که عنصری به آن مجموعه اضافه و یا حتی عنصری را حذف کنیم تا در نهایت مجموعه ای باب میل ما به دست آید . برای ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی