برچسب های ارشیو:آموزش سی پلاس پلاس

درس نهم : تعریف کلاسی با یک تابع عضو

کار را در این درس با یک مثال ساده شروع می کنیم که در آن میخواهیم یک کلاس با یک تابع عضو را ایجاد کنیم . درکد های زیر کلاسی به نام GradeBook موجود میباشد .کلاس GradeBook نمایانگر دفترچه نمره ای است که استاد ... ادامه مطلب

حلقه For در ++C

يک حلقه (loop) دستوری است تا زمان برآورده شدن شرطی دستورات ديگر را تکرار می کند. دستور داخل حلقه می تواند بلاکی از کد، حلقه يا هر دستور ديگری باشد. حلقه for احتمالا متداولترین حلقه در کلیه زبان های برنامه ... ادامه مطلب
 • 1380
 • 0
 • 2

دستور switch در ++C

دستورات if و if-else برای یک یا دو حالت انتخاب مناسب هستند اما برای انتخاب های بیشتر به جای یک سری از if های تودرتوانتخاب دیگری هم وجود دارد. دستور switch بر اساس مقدار يک متغير يا عبارت صحيح روی کدی که می ... ادامه مطلب
 • 2206
 • 0
 • 1

دستور if-else در ++C

ترتيب اجرای برنامه ها در ++C به صورت top-down است. بدين معنی که اجرا از ابتدای تابع ()main آغاز می شود دستور به دستور ادامه پيدا می کند تا به انتهای ()main برسد. دستورات کنترلی موجود در ++C اجازه تغيي ... ادامه مطلب
 • 2103
 • 0
 • 0

cerr ، clog و cin در ++C

cerr و clog مشابه cout دو شئ تعريف شده در ostream هستند. مثال. برنامه زير نشان می دهد چگونه cerr می تواند به جای cout بکار برود. [crayon-5ceb5237f0709294913371/]   ساختن log از رويدادهای برنامه روش ... ادامه مطلب
 • 1018
 • 0
 • 0

درس هشتم : کلاس ها ، اشیا ، توابع عضو و اعضای داده

اجازه دهید این بحث را با مثال ساده ای که شما را در فهم مفاهیم کلاس و محتویات آن کمک می کند شروع کنیم . فرض کنید می خواهید رانندگی کنید  و با فشار بر روی پدال گاز ماشین را وادارید تا با سرعت بیشتری حرکت کند ... ادامه مطلب

قالب بندی خروجی در ++C

وقتی عددی نمايش داده می شود صفات زير مورد نظر است: • مقدار فضای مورد نياز برای عدد روی صفحه • چپ چين يا راست چين بودن ( اعداد تمايل به راست چين دارند) • تعداد ارقام اعشار • علامت برای اعداد منفی • نمای ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی