سی شارپ درس به درس

درس سی و چهارم : نگاهی عمیق تر به متد ها

از این درس به بعد به صورت حرفه ای تر به متد ها خواهیم پرداخت و وارد بخش متوسط آموزش های سی شارپ خواهیم شد . پس ادامه آموزش ها را با csharpoop.com ادامه دهید . در ارتباط به تفاوت بین متد های استاتیک و غیره ... ادامه مطلب

درس سی و دو : عبارت چند انتخابی switch

در دروس گذشته در ارتباط با عبارت تک انتخابی if و دو انتخابی if…else صحبت کردیم . C# دارای عبارت چند انتخابی switch برای انجام اعمال مختلف بر اساس مقادیر ممکنه در یک متغیر با رابطه است . هر عمل با یک مقدار ... ادامه مطلب

درس سی : عبارت تکرار for

در دروس گذشته به بررسی شمارنده – کنترل تکرار پرداختیم . می توان از عبارت while در پیاده سازی هر حلقه کنترل شده با شمارنده استفاده کرد . همچنین C# دارای عبارت تکرار for  است که تمام جزئیات شمارنده – کنترل ... ادامه مطلب

درس بیست و نهم : نکاتی در مورد شمارنده – کنترل تکرار

در این درس با استفاده از عبارت تکرار while ، اقدام به فرموله کردن عناصر مورد نیاز در روش شمارنده کنترل تکرار می کنیم : ۱-    متغیر کنترل ( یا شمارنده حلقه ) ۲-    مقدار اولیه ( متغیر کنترل ) ۳-    افزایش ( ... ادامه مطلب

درس بیست و هشتم : عملگر تخصیص دهنده مرکب / افزاینده و کاهنده

عملگر های تخصیص دهنده مرکب C# دارای چندین عملگر تخصیص دهنده مرکب برای کاستن از طول عبارت تخصیصی است . برای مثال عبارت : [crayon-5a8e87f80b72b685824648/] می تواند به صورت زیر و با استفاده از عملگر += نوشته ... ادامه مطلب

درس بیست و هفتم : پیاده سازی شمارنده – کنترل تکرار با استفاده از کلاس ها

در زیر ما یک کلاس با نام GradeBook ایجاد کرده ایم . [crayon-5a8e87f80bb3a658940573/]   متد Determine Class Average در این متد متغیر های محلی total,gradeCounter,grade و average از نوع int اعلان شده اند ... ادامه مطلب

درس بیست و ششم : عبارت تکرار while

یک عبارت تکرار شونده به شما امکان می دهد تا بر مبنای برقرار بودن یا نبودن مقداری در یک رشته ، یک عمل را چندین بار و به تکرار انجام دهید . مثالی که در زیر آورده شده از عبارت while استفاده کرده و اولین توان ... ادامه مطلب

درس بیست و پنجم : عملگر شرطی ?: و عبارت تور در توی if..else

C# حاوی عماگر شرطی :؟ است که قرابت نزدیکی با عبارت if..else دارد . عملگر شرطی در C# تنها عملگر temary است ، به این معنی که سه عملوند دریافت می کند . عملوند ها به همراه عملگر شرطی تشکیل عبارت شرطی را می ... ادامه مطلب

درس بیست و چهارم : عبارت انتخاب if..else

عبارت انتخاب if  فقط در صورت برقرار بودن شرط ، عملی را به اجرا در می آورد ، در غیر این صورت از روی عبارت یا عبارت پرش می کند . عبارت انتخاب if..else این امکان را به شما می دهد که تعیین کنید چه اعمالی در ... ادامه مطلب

درس بیست و سوم : عبارت انتخاب if

در یک عبارت انتخاب ، هدف برگزیدن یکی از گزینه های موجود برای انجام آن است . برای مثال فرض کنید که شرط قبولی در یک امتحان نمره ۶۰ است . عبارت شبه کد آن به صورت زیر میباشد شرط stident’s grade is greater than ... ادامه مطلب
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی