نکات کلیدی C++

حلقه For در ++C

يک حلقه (loop) دستوری است تا زمان برآورده شدن شرطی دستورات ديگر را تکرار می کند. دستور داخل حلقه می تواند بلاکی از کد، حلقه يا هر دستور ديگری باشد. حلقه for احتمالا متداولترین حلقه در کلیه زبان های برنامه ... ادامه مطلب
 • 1512
 • 0
 • 2

دستور switch در ++C

دستورات if و if-else برای یک یا دو حالت انتخاب مناسب هستند اما برای انتخاب های بیشتر به جای یک سری از if های تودرتوانتخاب دیگری هم وجود دارد. دستور switch بر اساس مقدار يک متغير يا عبارت صحيح روی کدی که می ... ادامه مطلب
 • 2513
 • 0
 • 1

دستور if-else در ++C

ترتيب اجرای برنامه ها در ++C به صورت top-down است. بدين معنی که اجرا از ابتدای تابع ()main آغاز می شود دستور به دستور ادامه پيدا می کند تا به انتهای ()main برسد. دستورات کنترلی موجود در ++C اجازه تغيي ... ادامه مطلب
 • 2301
 • 0
 • 0

cerr ، clog و cin در ++C

cerr و clog مشابه cout دو شئ تعريف شده در ostream هستند. مثال. برنامه زير نشان می دهد چگونه cerr می تواند به جای cout بکار برود. [crayon-5d5d170081b3a746592033/]   ساختن log از رويدادهای برنامه روش ... ادامه مطلب
 • 1147
 • 0
 • 0

قالب بندی خروجی در ++C

وقتی عددی نمايش داده می شود صفات زير مورد نظر است: • مقدار فضای مورد نياز برای عدد روی صفحه • چپ چين يا راست چين بودن ( اعداد تمايل به راست چين دارند) • تعداد ارقام اعشار • علامت برای اعداد منفی • نمای ... ادامه مطلب

دستور Cout در ++C

با وجوديکه ++C سازگاری خود را با C حفظ کرده است و می توان از توابع printf() و scanf() در کتابخانه <stdio.h> استفاده کرد، اشيای ورودی/خروجی ديگری را فراهم آورده است که بسيار قوی تر و مطمئن تر است. ... ادامه مطلب
 • 1915
 • 0
 • 0

تبديل نوع در ++C

کامپايلر به طور خودکار يک نوع داده را درصورت نياز به ديگری تبديل می کند. مثلا اگر يک عدد int در متغير float ذخيره شود کامپايلر مقدار را به float تبديل می کند. هميشه نوع کوچکتر به نوع بزرگتر تبديل می شود. ... ادامه مطلب
 • 1150
 • 0
 • 1

عملگرها در ++C

عملگرها (operator) سمبل هائی هستند که به کامپيوتر فرمان می دهند عملی روی يک يا چند عملوند انجام دهد. عملگرها به يک ،دو يا سه عملوند (operand) نياز دارند تا روی آن عمل کنند. عملگرهای ++C در چند گروه قرار می ... ادامه مطلب

Expression در ++C

يک عبارت (expression) ارزيابی شده و نتيجه آن به متغيری نسبت داده می شود. هر عبارت ممکن است شامل متغير، ثابت، عملگر و پرانتز باشد. عبارات ساده ساده ترين عبارت از يک بخش تشکيل شده است: يک متغير، ثابت واقعی ... ادامه مطلب
 • 1130
 • 0
 • 0

Statement در ++C

يک جمله (statement) يک خط منفرد از کد است که عملي را انجام مي دهد. در ++C معمولا هر جمله در يک خط نوشته می شود، البته بعضی از جملات به چند خط تقسیم می شوند. جملات هميشه به يک سميکولن (;) ختم می شوند. (به ... ادامه مطلب
 • 1045
 • 0
 • 0

ثابت های در ++C

ثابت مشابه متغير محلی برای ذخيره داده ای است که توسط برنامه استفاده می شود. اما برخلاف متغير، مقدار ذخيره شده در يک ثابت در طی اجرای برنامه قابل تغيير نيست. ++C دو نوع ثابت واقعی و سمبليک دارد. ثابت های ... ادامه مطلب
 • 1078
 • 0
 • 0

مقداردهی اوليه متغيرهای عددی

هنگام اعلان يک متغير، با وجوديکه مقدار آن هنوز تعيين نشده است، به کامپايلر فرمان داده می شود تا فضای لازم برای متغير را کنار بگذارد. در اين حالت مقدار متغير می تواند صفر يا يک مقدار تصادفی باشد. قبل از ... ادامه مطلب
 • 1092
 • 0
 • 0
اطلاع از آخرین آموزش ها و کد های برنامه نویسی