تگ < script >

از تگ < script > برای قرار دادن يک اسکريپت ( برنامه های نوشته شده توسط زبان های برنامه نويسی اسکريپتی مثل Java Script , VB Script ) درون صفحات HTML استفاده می شود . مجموعه دستورات برنامه مورد نظر بين تگ باز و بسته < script > قرار بگيرند .

محل قرار دادن تگ < script > :

تگ های اسکريپت را می توان در درون بخش < body > صفحه HTML و يا در قسمت < head > قرار داد . تگ هايی که در قسمت < body > قرار بگيرند ، به محض اجرای صفحات اجرا شده و اثر خود را نمايش می دهند . ولی اسکريپت هايی که در بخش < head > قرار بگيرند ، تا زمانی که توسط کاربر فراخوانی نشده و يا رويداد در نظر گرفته شده برای اجرای آنها اتفاق نيفتد ، اجرا نخواهند شد .

مثال : اسکريپت زير به محض اجرای صفحه اجرا شده و پيغام زير را نمايش می دهد :

خروجی : This is an Script … !

 مثال : می توان يک اسکريپت را در يک فايل خارجی ( برای مثال يک فايل با پسوند js برای Java Script ) ايجاد کرده و سپس توسط يک تگ < script > و خاصيت src در بخش head يا body به آن اسکريپت پيوند ايجاد کرد :

* نحوه مديريت مرورگرهای قديمی در برخورد با تگ های < script > :
برخی از مرورگرهای قديمی تگ < script > را نمي شناسند و باعث می شوند تا متن دستورات اسکريپت ها را ، همانند متن ساده بر روی صفحه نمايش دهند . برای جلوگيری از اين مسئله و مخفی کردن تگ های اسکريپت از ديد مرورگرهای قديمی ، تگ < script > را در درون يک comment ( توضيح ) به صورت زير قرار می دهيم . مرورگرهای جديد به صورت هوشمند ، متن درون commnet ها را بررسی کرده و چنانجه حاوی دستورات اسکريپتی باشند ، آنها را اجرا می کنند .

مثال : Script زير را با قرار دادن بين علامت های توضيح comment ، از ديد مرورگرهای قديمی مخفی کرده ايم . چنانچه در بخش خروجی ، خروجی درستی نداريد ، ورژن مرورگر خود را عوض کنيد چون خيلی قديمی است !

For Java Script

For VB Script

خواص مهم تگ script

نام خاصيت نوع خاصيت شرح
type text/javascript
text/ecmascript
text/vbscript
applicattion/javascript
applicattion/ecmascript
applicattion/vbscript
text/VB
text/C#
text/J#
نوع و زبان برنامه نويسی اسکريپت را مشخص می کند که می تواند يکی از

حالت های زير باشد :

texxt/javascript   : از نوع متن و زبان برنامه نويسی javascript .
text/ecmascript   : از نوع متن و زبان برنامه نويسی ecmascript .
text/vbscript   : از نوع متن و زبان برنامه نويسی vbscript .
applicattion/javascript از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی javascript .
applicattion/ecmascript  از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی ecmascript .
applicattion/vbscript   : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی vbscript .
حالت های زير فقط برای صفحات سرور سايدی ( مثل ASP و PHP ) است :
text/VB   : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي Visual Basic .
text/C#   : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي Visual C# .
text/J#   : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسی Visual J# .

charset charset نحوه کد گذاري و ترجمه کاراکترها را در اسکريپت مشخص می کند .
defer defer مشخص می کند که اسکريپت هيچ محتوای جديدی را در صفحه ايجاد نخواهد کرد

و مرورگر بايد صفحه را با همان فرمت و کد اصلی اجرا کند .

language javascript
vbscript
ecmascript
live script
زبان برنامه نويسی اسکريپت را تعيين می کند ، که می تواند يکی از زبان های زير باشد :
javascript
vbscript
ecmascript
live script
src URL
مسير فايل
مسير کامل فايلی که دستورات اسکريپت در آن قرار دارد را مشخص می کند .

اين خاصيت در هنگام استفاده از يک فايل خارجی و پيوند آن به صفحه استفاده می شود .

تگ < noscript > :

اين تگ برای نمايش يک متن هشدار يا جايگزين ، در صورتی که اسکريپت قبل از آن اجرا نشده باشد ، به کار می رود . اين حالت در مورد مرورگرهايی که تگ < script > را می شناسند ، ولی قادر به اجرای دستورات موجود در آن نيستند به کار می رود ، که در اين صورت متن درون تگ < noscript > را نمايش خواهد داد .
چنانچه مرورگر موفق به اجرای اسکريپت شود ، از تگ < noscript > به طور کامل چشم پوشی می کند .
نکته : تگ < script > بايد بلافاصله بعد از تگ < script > به کار رود .
مثال : در مثال زير يک اسکريپت ارائه شده که يک تگ < noscript > بلافاصله بعد ازآن قرار داده شده است . خروجی مثال زير بستگی به ورژن مرورگر شما دارد … ! :

تگ < script >
۵ (۱۰۰%) ۱ رای

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

یک فکر در “تگ < script >

  1. اشتراک ها: نحوه تعريف دستورات Java Script در صفحه | آموزش برنامه نویسی

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *