درس هفدهم : انواع شمارشی / رنگ ها / فونت ها

انواع شمارشی در کتابخانه کلاس .NET بسیار مهم هستند و کاربرد مهمی برای گروه بندی مجموعه ای از مقادیر ثابت مرتبط دارند . مثلا برای مقدار دهی خصوصیت BorderStyle یک کنترل می توان یکی از چند مقدار از پیش تعریف شده برای نوع شمارشی BorderStyle انتخاب کرد .
برای مقدار دهی یک نوع شمارشی درون کد ، از گرامر نقطه استفاده می شود :

برای مقدار دهی یک نوع شمارشی در فایل .aspx یکی از مقادیر مجاز به صورت  یک رشته به آن اختصاص می یابد .

رنگ ها :
خصوصیت Color ، به یک شی Color از System.Drawing namespace ارجاع دارد . اشیا رنگ به چندین روش ایجاد می شوند :
با استفاده از مقدار رنگ ARGB ( alpha,red,green,blue ) : هر مقدار ، از نوع عددی صحیح بین ۰ و ۲۵۵ تخصیص می یابند . کامپوننت آلفا ، شفافیت  یک رنگ را مشخص می کند و معمولا برای یک رنگ کاملا مات ( غیر شفاف ) از عدد ۲۵۵ استفاده می شود .
با استفاده از یک نام رنگ از پیش تعریف شده .NET : خصوصیت فقط خواندنی ، همان طور که قبلا نام گذاری شده ، از ساختار Color انتخاب می شود . این خصوصیات شامل اسامی ۱۴۰ رنگ  HTML است .
با استفاده از یک نام رنگ HTML : این مقدار از نوع رشته ای با استفاده از کلاس ColorTransfer تعیین می شود .
به منظور به کار گیری هر یک از این روش ها ، باید با وارد سازی System.Drawing namespace شروع کنید . به صورت زیر :

کد زیر ، چند روش برای تخصیص یک رنگ در کد را نشان می دهد :

هنگام تعریف یک کد رنگ در فایل .aspx می توان یکی از اسامی شناخته  شده رنگ ها به کار برد :

همچنین می توان از هدد هگزادسیمال به صورت زیر استفاده کرد :

فونت ها
خصوصیت Font در واقع به یک شی کامل FontInfo که در System.Web.UI.WebControls name space تعریف شده است ، ارجاع دارد . هر شی FontInfo دارای چندین خصوصیت است که نام ، اندازه و سبک آن را تعریف میک ند .

خصوصیت توضیح
Name یک رشته نشان دهنده نام فونت ( مانند Verdana )
Names آرایه ای از رشته های اسامی فونت ها ، به ترتیب علاقه مندی است . مرورگر از اولین فونت منطبق نصب شده روی کامپیوتر کاربر استفاده می کند .
Size اندازه فونت ، از نوع شی FontUnit است که می تواند یک مقدار مطلق یا وابسته باشد .
Bold,Italic,Strikout,Underline,Overline خصوصیات Boolean هستند که صفت سبک معین را اعمال می کنند .

با استفاده از دستورات آشنای زیر می توانید خصوصیات متعددی را مقدار دهی کنید :

همچنین می توانید با استفاده از FontUnit نیز اندازه فونت را مقدار دهی کنید :

برای تخصیص خصوصیت شی در فایل .aspx مانند Font باید از یک گرامر خاص “object walker” استفاده شود . گرامر مذکور ، از یک کاراکتر خط فاصله ( – ) برای جداسازی  خصوصیات استفاده می کند . به عنوان مثال می توان یک کنترل را با یک فونت خاص ( Tahoma ) و اندازه فونت ( ۴۰ نقطه ) مقدار دهی کرد .

یا می توان یک اندازه وابسته مانند زیر منتسب کرد :

اگر کامپیوتر کلاینت ، فونت مورد نظر را نداشته باشد ، به یک فونت استاندارد مراجعه می کند . برای حل این مشکل به صورت متداول یک لیست از فونت ها را ترتیب دلخواه تعریف می کنند . با استفاده از Font-Names

مرور گر در صورت پیدا نکردن هر یک از فونت ها به فونت بعدی مراجعه می کند .
فونت های زیر تقریبا روی تمام کامپیوتر های Windows و Mac وجود دارند اما لزوما روی سیستم عامل های دیگر مانند یونیکس یافت نمی شوند .
Verdana
Georgia
Tahoma
Comic Sans
Arial Black
Impact

درس هفدهم : انواع شمارشی / رنگ ها / فونت ها
۵ (۱۰۰%) ۳ رایs

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *