آشنایی با DataPager در ASP.Net

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه کنترل ASP.Net DataPager را تنظیم کرده و با code behind DataSource از آن استفاده کنیم. مراحل انجام کار به صورت گام به گام به همراه کد ها برایتان قرار داده شده است. همچنین در انتهای مطلب میتوانید دموی این آموزش را نیز دانلود نمایید. امیدوارم از آن استفاده کنید.

DataPager

دیتابیس

در اینجا ما از Northwind دیتابیس مایکروسافت استفاده کردیم که می توانید آن را از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود و نصب دیتابیس

HTML Markup

در اینجا برای کنترل ListView از HTML Table Layout استفاده می کنیم. تگ Table را با Table Header، GroupPlaceHolder و در نهایت سطر Footer و کنترل DataPager ای در آن، در LayoutTemplate قرار می دهیم.

GroupPlaceHolder محتوا را از GroupTemplate نمایش می دهد. GroupTemplate شامل یک PlaceHolder است که توسط تگ های TR احاطه شده است.

PlaceHolder محتوای خود را از ItemTemplate گرفته و نمایش می دهد که تگ های TD در آن قرار داده ایم که از دیتابیس پر می شوند.

 ارتباط بین DataPager با ListView

برای ارتباط دادن کنترل DataPager با ListView باید دو کار انجام دهیم:

ID مربوط به کنترل listView باید به عنوان ویژگی PagedControlID مربوط به DataPager اعمال شود.

باید رویداد OnPagePropertiesChanging را که در زمان تغییر صفحه یا کلیک آن در DataPager اجرا می شود، مشخص کنیم.

فضای نام:

فضاهای نام زیر در پروژه موردنیاز است:

سی شارپ

 VB.Net

 اتصال ListView

کنترل ListView در رویداد Load صفحه پر می شود، رکوردهای جدول Customers از دیتابیس Northwind به کنترل ListView متصل (bind) می شوند.

سی شارپ

 VB.Net

 مدیریت صفحه بندی در ListView با استفاده از DataPager

زمانی که صفحه تغییر می کند یا در DataPager کلیک می شود، رویداد زیر در listView اجرا می شود.

در اینجا ابتدا کنترل ListView مشخص می شود و سپس متد SetPageProperties آن اجرا می شود و شماره صفحه ها دوباره ایجاد می شوند.

سی شارپ

 VB.Net

دانلود سورس کد
پسورد : csharpoop.com

 

آشنایی با DataPager در ASP.Net
5 (100%) 2 رایs

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *