درس شانزدهم : WebControl

اکثر کنترل های وب ، با ارث بری از کلاس پایه WebControl شروع می شوند . این کلاس ، قابلیت های اساسی کارهایی از قبیل data binding را تعریف کرده و دارای خصوصیات پایه ای است که تقریبا با هر کنترل وبی مورد استفاده قرار می گیرند ، همان طور که در جدول زیر توضیح داده شده است .

AccessKey دکمه ای میانبر را به صورت یک حرف ، برای دسترسی به این کنترل تعریف می کند . برای مثال ، اگر این خصوصیت به حرف Y مقدار دهی شود ، با فشار دکمه های Alt + Y از صفحه کلید ، به طور خودکار فکوس روی این کنترل وب قرار می گیرد . این ویژگی در نسخه IE4 به بالاتر پشتیبانی می شود .
ForeColor , BackColor  و BorderColor رنگ های پس زمینه ، پیش زمینه و خطوط اطراف یک کنترل را مقدار دهی می کند . در اکثر کنترل ها ، رنگ پس زمینه ، رنگ متن را تعیین می کند.
Border Width اندازه خطوط کنترل را تعریف می کند .
BorderStyle یکی از مقادیر نوع شمارشی BorderStyle از قبیل Dashed ، Dotted ، Double ، Ridge ، Groov ، Insert ، OutSet ، Solid و None قابل انتخاب هستند .
Controls یک Collection تمام کنترل های موجود در کنترل جاری را ارایه می کند . هر شی به عنوان یک شی عمومی System.Web.UI.Control به حساب می آید بنابراین باید ارجاع آن را برای دسترسی به خصوصیات مختص کنترل ( Cast ) ، قالب گیری کنید .
Enabled با مقدار دهی آن به false ، کنترل قابل مشاهده است اما نمی توانید ورودی ها و فکوس های کاربر را دریافت کند . منظور قرار گیری حالت انتخاب ( فعال ) روی گزینه های مختلف موجود در صفحه وب است .
Enable ViewState با مقدار دهی آن به false ، مدیریت خودکار state برای این کنترل غیر فعال غیر فعال می شود . در این مورد ، خصوصیات و قالب بندی های این کنترل با هر بار ارسال صفحه به سرور ، به مقدار اختصاص یافته  در تگ کنترل ( درون صفحه .aspx ) بر می گرداند . اگر به true ( مقدار پیشفرض ) مقدار دهی شده باشد ، کنترل از فیلد پنهان ورودی برای ذخیره سازی اطلاعاتی درباره خصوصیات خود استفاده می کند که به این ترتیب تمام تغییرات اعمال شده در کد قابل یادآوری خواهند بود .
Font فونتی را برای ایجاد و نمایش هرگونه متن در کنترل به کار می رود ، از نوع شی System.Web.UI.WebControls.FontInfo تخصیص می دهد .
Width  و Height عرض و ارتفاع کنترل را تعیین می کند . چنانچه برخی از کنترل ها با مرورگرهای قدیمی به کار می روند ، این خصوصیات نادیده گرفته شوند .
Page یکی ارجاع به صفحه وب  در برگرفته این کنترل را  از نوع شی System.Web.UI.Page ارایه می کند .
Parent یک ارجاع به کنترل در برگیرنده این کنترل ارائه می کند . اگر کنترل مستقیما روی صفحه قرار گیرد ( به جای این که درون کنترل دیگری قرار گیرد ) به ارجاع به شی صفحه را بر می گرداند .
TabIndex عددی است که ترتیب قرار گیری فکوس را مشخص می کند . کنترلی با TabIndex برابر صفر ، در ابتدای بارگذاری صفحه ، دارای فکوس است . کاربر با فشردن کلید Tab ، فکوس روی کنترل با کمترین TabIndex بعدی قرار گرفته و نشان می دهد که این کنترل فعال شده است .
Tooltip یکی پیغام متنی را به نگه داشتن اشاره گر روی کنترل نمایش می دهد . بسیاری از مرورگر های قدیمی این خصوصیت را پشتیبانی نمی کنند .
Visible کنترل با مقدار دهی این خصوصیت به false ، پنهان خواهد بود و درون صفحه HTML نهایی که برای کلاینت ارسال می شود ، ایجاد نشده و به نمایش در نمی آید .
درس شانزدهم : WebControl
5 (100%) 1 رای

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *