درس پنجم : جمع اعداد صحیح در ++C

در این درس می خواهیم با استفاده از جریان ورودی std::cin و عملگر استخراج از جریان  ( stream extraction operator ) که آن را با نماد >> نمایش می دهند استفاده کرده و دو عدد صحیح را با هم جمع کنیم ، سپس مجموع آن ها را محاسبه کرده و نتیجه را با استفاده از std::cout بر روی صفحه نمایش چاپ کنیم .

//محتویات کتابخانه را در برنامه قرار می دهد 
#include <iostream>

int main()
{
	//تعریف متغیر ها از نوع عدد صحیح
	int number1;
	int number2;
	int sum;

	//انتظار برنامه برای ورود عدد از سمت کاربر
	std::cout<<"Enter First Integer : ";
	 //قرار دادن اولین عدد در متغیر اول 
	std::cin>>number1;

	//انتطار برنامه برای ورود عدد دوم از سمت کاربر
	std::cout<<"Enter second Integer : ";
	 //قرار دادن دومین عدد در متغیر دوم 
	std::cin>>number2;

	//جمع دو مقدار وارد شده و قرار دادن در متغیر سوم
	sum = number1 + number2;

	//چاپ جمع اعداد صحیح
	std::cout<<"Sum Is "<<sum<<std::endl;

}

 

خروجی برنامه
خروجی برنامه

دانلود سورس کد
پسورد : csharpoop.com

درس پنجم : جمع اعداد صحیح در ++C
5 (100%) 1 رای

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *