دانلود سورس ساعت آنالوگ در CSS ,HTML

در این مطلب سورس یک ساعت ساده ولی در عین حال شیک و زیبا را برای شما آماده کرده ایم . این ساعت با استفاده از HTML و CSS طراحی شده است .

شما براحتی می توانید اندازه ساعت ، رنگ و … آن را تغییر دهید . این سورس در کلیه مرور گر ها تست شده و به خوبی بارگذاری می شود .

کد HTML


<div id="liveclock" class="outer_face">

<div class="marker oneseven"></div>


<div class="marker twoeight"></div>


<div class="marker fourten"></div>


<div class="marker fiveeleven"></div>

   

<div class="inner_face">

<div class="hand hour"></div>


<div class="hand minute"></div>


<div class="hand second"></div>

  		</div>

  	</div>

کد CSS :

  .outer_face {
    position: relative;
    width: 200px; /* width of clock */
    height: 200px; /* height of clock */
    border-radius: 200px; /* clock round corner radius */
    background: white;
    box-shadow: inset 0 0 10px gray;
    border: 0 solid gray; /* thickness of outer border */
    }
   
  .outer_face::before, .outer_face::after, .outer_face .marker { /* time markers syle */
    content: "";
    position: absolute;
    width: 8px; /* width of 12-6 and 3-9 markers */
    height: 100%;
    background: black;
    z-index: 0;
    left: 50%;
    margin-left: -4px; /* set this value of 1/2 marker width */
    top: 0
    }
   
  .outer_face::after {
    -moz-transform: rotate(90deg);
    -ms-transform: rotate(90deg);
    -webkit-transform: rotate(90deg);
    transform: rotate(90deg)
    }
   
  .outer_face .marker {
    background: gray;
    width: 6px; /* width of all other markers */
    margin-left: -3px /* set this value of 1/2 marker width */
    }
   
  .outer_face .marker.oneseven {
    -moz-transform: rotate(30deg);
    -ms-transform: rotate(30deg);
    -webkit-transform: rotate(30deg);
    transform: rotate(30deg)
    }
   
  .outer_face .marker.twoeight {
    -moz-transform: rotate(60deg);
    -ms-transform: rotate(60deg);
    -webkit-transform: rotate(60deg);
    transform: rotate(60deg)
    }
   
  .outer_face .marker.fourten {
    -moz-transform: rotate(120deg);
    -ms-transform: rotate(120deg);
    -webkit-transform: rotate(120deg);
    transform: rotate(120deg)
    }
   
  .outer_face .marker.fiveeleven {
    -moz-transform: rotate(150deg);
    -ms-transform: rotate(150deg);
    -webkit-transform: rotate(150deg);
    transform: rotate(150deg)
    }
   
  .inner_face {
    position: relative;
    width: 88%;
    height: 88%;
    background: white;
    -moz-border-radius: 1000px;
    -webkit-border-radius: 1000px;
    border-radius: 1000px;
    z-index: 1000;
    left: 6%; /* set this value of 1/2 width value*/
    top: 6% /* set this value of 1/2 height value*/
    }
   
  .inner_face::before {
    /* clock center circle small */
    content: "";
    width: 18px; /* width of inner circle */
    height: 18px; /* height of inner circle */
    border-radius: 18px;
    margin-left: -9px; /* set this value of 1/2 width value*/
    margin-top: -9px; /* set this value of 1/2 height value*/
    background: black;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    box-shadow: 0 0 30px blue;
    }
   
  .inner_face::after {
    content: "QUARTZ";
    position: absolute;
    width: 100%;
    font: normal 0.8em Arial;
    color: gray;
    text-align: center;
    top: 85%
    }
   
  .hand, .hand.hour {
    position: absolute;
    width: 4px; /* width of hour hand */
    height: 30%; /* height of hour hand */
    top: 20%; /* set top to 50% - height */
    left: 50%;
    margin-left: -2px; /* set this value to 1/2 width */
    background: black;
    -moz-transform: rotate(0deg);
    -ms-transform: rotate(0deg);
    -webkit-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg);
    -moz-transform-origin: bottom;
    -ms-transform-origin: bottom;
    -webkit-transform-origin: bottom;
    transform-origin: bottom;
    z-index: -1;
    -moz-box-shadow: 0 0 3px gray;
    -webkit-box-shadow: 0 0 3px gray;
    box-shadow: 0 0 3px gray
    }
   
  .hand.minute {
    height: 45%; /* height of min hand */
    top: 5%; /* set top to 50% - height */
    width: 5px; /* width of min hand */
    margin-left: -2.5px; /* set this value to 1/2 width */
    }
   
  .hand.second {
    height: 50%; /* height of sec hand */
    width: 2px; /* width of sec hand */
    margin-left: -1px; /* set this value to 1/2 width */
    top: 0;
    background: red
    }

دانلود سورس کد
پسورد : csharpoop.com
پیش نمایش

دانلود سورس ساعت آنالوگ در CSS ,HTML
5 (100%) 1 رای

(448 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

یک فکر در “دانلود سورس ساعت آنالوگ در CSS ,HTML

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *