عناصر جدید در HTML5

 اینترنت و استفاده از اینترنت، از زمانی که HTML 4.01 به یک استاندارد در سال ۱۹۹۹ تبدیل شد. تغییر زیادی کرده است.
امروزه، برخی از عناصر در HTML 4.01 منسوخ شده ، استفاده نمی شود ، و یا از آنها به صورتی که در نظر گرفته شده است ، استفاده نمی شود. این عناصر در HTML5 حذف و یا دوباره نوشته شده است.
برای رسیدگی بهتر به استفاده امروز از اینترنت، HTML5 شامل عناصر جدید برای ساختار بهتر، شکل دهی بهتر به فرم ها ، طراحی ، و محتوای رسانه ای ، می باشد.
عناصر معنایی / سازه ای
HTML5 عناصر جدید برای ساختار بهتری را ارائه می دهد:

برچسب ها توضیحات
<article> یک مقاله تعریف می کند
<aside> محتوایی سوای محتوای صفحه را تعریف می کند
<bdi> قسمتی از متن که باید در یک مسیر متفاوت از سایر قسمتهای متن ، ویرایش شود را جدا می کند it
<command> یک دکمه فرمان تعریف میکند تا یک کاربر بتواند درخواست کند
<details> یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل های ورودی مشخص می کند
<summary> یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر <details> تعریف می کند
<figure> محتوای جامع را مشخص می کند. مانند : عکس ها ، نمودارها ، تصاویر ، لیست کدها و …
<figcaption> یک عنوان برای عنصر <figure>تعریف می کند
<footer> یک پا نوشت برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<header> یک سربرگ برای یک سند یا بخش تعریف می کند
<hgroup> )عناصر سربرگ گذاری را <h1>( تا )<h6> گروه بندی می کند(
<mark> متن مشخص شده/هایلایت شده را تعریف می کند
<meter> اندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده را تعریف می کند
<nav> لینک های هدایت کننده را تعریف می کند
<progress> پیشرفت یک کار را نشان می دهد
<ruby> حاشیه نویسی روبی را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند
<rt> توضیح / تلفظ حروف را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند
<rp> آنچه را که در مرورگر هایی نشان داده می شود که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کند ، تعریف می کند
<section> یک بخش در یک سند را تعریف می کند
<time> یک تاریخ/زمان تعریف می کند
<wbr> یک خط شکسته ممکن تعریف می کند

عناصر رسانه های جدید
HTML5 عناصر جدید برای محتوای رسانه ای را ارائه می دهد:

برچسب توضیحات
<audio> یک محتوای صوتی را تعریف می کند
<video> یک ویدئو یا فیلم را تعریف می کند
<source> منابع متعدد رسانه ای را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند <video> and <audio>
<embed> یک ظرف برای یک برنامه اپلیکیشن خارجی (غیر HTML) تعریف می کند
<track> مسیر متن را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video> and >audio>)

عنصر جدید <canvas>

برچسب توضیحات
<canvas> برای طراحی گرافیکی از طریق برنامه نویسی استفاده می شود(معمولا جاوا)

عناصر جدید فرم
عناصر جدید فرم HTML5 ، قابلیت های بیشتری را ارائه می دهد:

برچسب توضیحات
<datalist> یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل های ورودی مشخص می کند
<keygen> یک فیلد مولد جفت کلید را تعریف می کند(برای فرم ها)
<output> نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند

عناصر حذف شده
عناصر HTML 4.01 زیر از HTML5 حذف شده است:

    <acronym>
    <applet>
    <basefont>
    <big>
    <center>
    <dir>
    <font>
    <frame>
    <frameset>
    <noframes>
    <strike>
    <tt>

 

عناصر جدید در HTML5
امتیاز دهید

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *