ویدیو : ساخت اپلیکیشن بین المللی با AngularJS و ASP.NET

در این آموزش تصویری با ساخت اپلیکیشن بین المللی با  AngularJS و ASP.NET آشنا می شوید.
این دوره نحوه ایجاد یک وب سرویس با استفاده از ASP.NET WEB API و اتصال آن به AngularJS و همچنین مباحث مبوط به اپلیکیشن های بین المللی مانند چند زبانه کردن، پشتیبانی از چند واحد پول، زمان های محلی و … را به شما آموزش می دهد.
این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 
جهانی سازی برنامه های AngularJS
ساخت برنامه های نمونه
نحوه کد نویسی برنامه
نحوه ترجمه متن
کار با مفاهیم متنی
کار با ASP.NET


کار با AngularJS
کار با JSON
نحوه استفاده از AngularJS
بررسی اطلاعات کاربر
مقدمه ای بر بومی سازی زمینه ها
کار با HTML و AngularJS


کار با انواع داده های HTML
نحوه استفاده از داده ها
بررسی مسائل منطقه زمانی
بررسی واحدهای اندازه گیری
کار با انواع فرمت ها
و…عنوان دوره: Pluralsight Internationalization with AngularJS and ASP.NET
سطح: متوسط
مدت زمان: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
نویسنده: Mike Witt


Pluralsight Internationalization with AngularJS and ASP.NET

Mike Witt
Intermediate
۲h 55m

A guide to internationalizing an AngularJS application with an ASP.NET MVC/Web API server back end.
This course explores internationalization issues with implementation of an AngularJS web application that is served by an ASP.NET MVC/Web API infrastructure. Topics include text translation, date and time formatting, numeric formatting, monetary issues, managing units of measure, and other formats such as postal codes and phone numbers. This course will start with an essentially complete application that needs to be internationalized and then walk through the steps needed to completely internationalize it.

Introduction
۹m 20s
Welcome
۰m 23s
Introduction to Internationalization and Prerequisites
۱m 11s
Internationalization Needs and Levels
۲m 19s
Internationalization Topics
۴m 47s
Summary
۰m 37s
Walk-through the Sample Application
۸m 52s
Walk-through the Sample Application
۰m 12s
Granite World: The Sample Application
۰m 53s
Granite World Demonstration
۲m 16s
Overview of the Sample Code
۵m 15s
Conclusion
۰m 14s
Translate Visible Text to the User’s Language
۵۸m 15s
Introduction to Text Translation
۱m 11s
Text Translation Concepts
۱m 55s
Text Translation the Asp.Net Way
۱۰m 7s
Text Translation the AngularJS Way
۳m 26s
Translating with JSON Resources
۱۱m 55s
Translating Using an AngularJS Factory Resource
۱۲m 15s
Translating Using the Angular-Translate Library
۷m 46s
Translating User Data
۸m 50s
Review
۰m 46s
Displaying Internationalized Fields
۱۶m 30s
Introduction to Localizing Display Fields
۲m 38s
AngularJS I18n Documentation
۲m 42s
Localizing Display Fields in HTML and the AngularJS Controller
۱۰m 28s
Review
۰m 41s
Input of Internationalized Fields
۳۵m 19s
Input of Internationalized Fields
۳m 48s
Accepting User Input with HTML Types
۱۳m 44s
Using Data Pickers to Select Input
۷m 28s
Gathering Input with Masked Entry
۹m 15s
Review
۱m 2s
Miscellaneous Internationalization Topics
۴۳m 42s
Miscellaneous Internationalization Topics
۱m 32s
Time Zone Issues
۱۱m 9s
Currency Approaches
۱۱m 39s
Units of Measure
۱۲m 59s
Format Templating
۵m 16s
Review
۱m 4s
Conclusion
۳m 30s
Conclusion
۳m 30s

 


با توجه به فشرده سازی بالای فایل های آموزشی ممکن است برای Extract کردن فایل ها کمی زمان لازم باشد .

دانلود آموزش با حجم ۵۰۶ MB

پسورد : csharpoop.com

 

ویدیو : ساخت اپلیکیشن بین المللی با AngularJS و ASP.NET
5 (100%) 2 رایs

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *